SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING (AOP)

Skyddad ursprungsbeteckning (AOP) betecknar en kvalitetsnivå som endast beviljas representativa produkter som är djupt rotade i en region som ger dem en särskild karaktär och en oförliknelig smak. AOP-märkningen garanterar äktheten hos produkter som har framställts utifrån traditionellt kunnande.

Le Gruyère AOP erhöll sin AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) år 2001. Beteckningen har varit erkänd på europeisk nivå sedan december 2011. Det ursprungliga skyddade namnet ändrades senare till ”Appellation d’Origine Protégée”. Hela produktionen styrs enligt AOP-specifikationerna, som utgör grunden för alla AOP:er. Flera andra överenskommelser skyddar användningen av namnet ”Gruyère” i en rad länder världen över.

FÖR ATT BEVILJAS AOP MÅSTE DU HA

 • en tradition
 • ett begränsat produktionsområde
 • ett namn
 • ett kunnande och en historia
 • en produkt

LE GRUYÈRE AOP:S PRODUKTIONSOMRÅDE

Le Gruyère AOP har fått sitt namn efter regionen Gruyère, som ligger i kantonen Fribourg i Schweiz. Osten har framställts enligt samma traditionella recept sedan 1115. I dag produceras den i kantonerna Fribourg, Vaud, Neuchâtel och Jura, samt i några kommuner i kantonen Bern.

MÄRKNING: ETT SKYDD FÖR KONSUMENTEN

Genom den systematiska märkningen kan varje ostbit identifieras, både på osthjulets nummer och på ysterinumret. Tillverkningsdatum och tillverkningsmånad anges också på hjulet. Märkningen utförs med hjälp av kasein, som utgör det huvudsakliga proteinet i ost. Inte heller här används alltså några tillsatser eller artificiella aromämnen.

Gruyère AOP-märkningen och produktionsanläggningsnumret anges på kanten av varje Gruyère AOP-hjul: ett praktiskt sätt att förhindra att oäkta produkter framställs och en garanteri för produktens äkthet.

Den här metoden använder präglade stålplåtar för att lämna avtryck på osthjulet. Märkningen ger alltså hjulet dess identitet och gör det spårbart.

SPECIFIKATIONER

Produktionsprocessen har upprätthållits från det att Gruyère ursprungligen kom till. Ostmakarna respekterar den till punkt och pricka genom att följa AOP-specifikationerna.

NÅGRA UTDRAG UR SPECIFIKATIONEN

 • 70 % av fodret till korna kommer från gården
 • Ensilage är inte tillåtet
 • Mjölken levereras två gånger om dagen
 • Inga tillsatser
 • All mjölk är spårbar
 • Mjölken kommer från gårdar i närheten av ysteriet (max 20 km)
 • Mjölken används inom 18 timmar efter mjölkningen
 • Ingen pastörisering, endast obehandlad mjölk
 • Inga konserveringsmedel
 • Inga tillväxthormoner
 • Oavsett dag är Gruyère den första osten som tillverkas i karet
 • Ett öppet kopparkar med en maxkapacitet på 6 600 liter används
 • Mjölk från både kvälls- och morgonmjölkningen används för att framställa osten
 • Varje hjul förses med en kaseinmärkning, som anger tillverkningsdatum och ysteriets unika nummer
 • Inga tillsatser
 • Har lagrats i minst 5 månader innan konsumtion
 • De flesta lagringskällare utgörs av naturliga grottor eller källare
 • Hyllorna är gjorda av granvirke
 • Kontrollerad atmosfär i källaren (temperatur från 12 °C till 18 °C, luftfuktighet cirka 92 %)
 • Hur hanteringen av Gruyère AOP-hjulen går till