LE GRUYÈRE AOP:S HISTORIA

Regionens framställning av ost kan spåras ända tillbaka till år 1115. Än i dag fortsätter produktionen enligt ett välbeprövat recept i byarnas ysterier i dess tillkomstregion – distriktet La Gruyère i kantonen Fribourg (Schweiz) – men också i kantonerna Vaud, Neuchâtel och Jura, och dessutom i några av Berns kommuner.


1100-TALET – EN NEDÄRVD TRADITION

Regionen Gruyère har varit känd för sin ostproduktion ända sedan 1100-talet. Medeltida krönikor nämner de ingående kunskaperna hos befolkningen, som hade förmågan att omvandla kornas mjölk till helfet ost. Produkten såldes till och med i Frankrike och Italien.


1600-TALET – NAMNET OCH OMRÅDET FÅR OFFICIELLT ERKÄNNANDE

1600-talet utgör ett viktigt skede i Gruyère AOP:s historia, eftersom det inte endast sammanfaller med det officiella erkännandet av namnet, utan också med ett riktigt uppsving inom exporten. Under den här perioden kommer de första åtgärderna för att skydda dess ursprung in i bilden genom märkning. Ordet som anger dess ursprung togs upp i Franska akademiens ordbok (1762).


1800-TALET – GEOGRAFISK EXPANSION

Från Fribourg skedde en omfattande utflyttning under 1700- och 1800-talet. Därigenom utvidgades Gruyère-ostens geografiska produktionsområde och kom att omfatta kantonerna Vaud, Neuchâtel och Jura, såväl som angränsande områden i Frankrike. Utan handelsskydd och med sin kvalitet som enda försvar blev Gruyère ofta plagierad. Så tidigt som i mitten av 1800-talet påbörjades insatser för att organisera handeln, men också kampen för att få ursprungsbeteckningen erkänd.


2000-TALET – KONTROLLERAD URSPRUNGSBETECKNING OCH SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING

AOC – kontrollerad ursprungsbeteckning, och AOP – skyddad ursprungsbeteckning.

Diskussioner som hölls i Madrid (1891), i Paris (1926) och därefter i Rom (1930) utmynnade i att den första överenskommelsen för att skydda varubeteckningar och deras ursprung undertecknades.

Trots det beviljades Gruyère-osten kontrollerad ursprungsbeteckning (AOC) på nationell nivå först år 2001. År 2011 tilldelades den skyddad ursprungsbeteckning (AOP) för hela Europa.